Privacybeleid

Privacybeleid Vivium Services

 

Gegevensverwerking door Vivium Services

Vivium Services biedt diverse diensten aan waarmee we willen bijdragen aan een plezierig leven. Hierbij hoort ook de zorg voor bescherming van de persoonsgegevens die u als  klant, lid of bezoeker van de Vivium Services websites met ons deelt.

Gegevensbescherming is naast een wettelijke verplichting ook een verplichting vanuit onze eigen betrokkenheid als serviceverlener. In onderstaande informatie kunt u lezen welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

 

Wat en Waarom

Bij het bezoeken van de Vivium Services websites en het aanmelden voor een van de diensten van Vivium Services vragen we u om een beperkt aantal persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die  hier worden beschreven tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie van belang zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Uitzondering is informatie zoals facturering gegevens. Dit zijn gegevens met een wettelijke bewaartermijn.

Als u uw gegevens wilt wijzigen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie daarvoor de vermelde contactgegevens.

 

Aanpassen of uitschrijven van de nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld anders dan de door u uitgekozen dienstverlener en webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

 

Bewaartermijn

De gegevens die we verwerken voor de serviceverlening bewaren we zolang die nodig zijn om deze service te kunnen leveren. Gegevens voor facturering van een service bewaart Vivium Services gedurende de wettelijke verplichte termijn van 7 jaar na facturering.

 

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op de huidige wetgeving, werkwijze van Vivium en het gebruik van en de mogelijkheden op de Vivium website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hiervan, kunnen leiden tot wijzigingen in het beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

 

Veiligheid

Vivium is bewust van de risico’s bij de verwerking van persoonsgegevens. Onze medewerkers gaan hier dan ook vertrouwelijk mee om.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vivium Services of die van een derde partij. Met derde partijen die persoonsgegevens voor Vivium verwerken worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om een veilige verwerking te garanderen.

 

Vragen en contactgegevens

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, of onze Functionaris Gegevensbescherming wilt spreken, kunt u contact opnemen met Vivium Services

 

Indien er situaties zijn die vragen om een onafhankelijk oordeel, kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Vivium Klantenservices

Postbus 406, 1270 AK Huizen

Telefoon: 035 692 4924

info@viviumservices.nl